Vision

VISION:

KØS sejlsport (KØS) primære målsætning er, at det skal være sjovt at sejle – både på det sociale og det sportsmæssige plan.

Det betyder, at vi har plads og aktiviteter rettet mod børn og unge, der på den ene side vil “sejle når solen skinner og vinden er moderat”, og som har det sjovt med det.

På den anden side har vi også aktiviteter for de sejlere, som har en mere ambitiøs indstilling til deres sport og som ønsker at deltagelse i kapsejlads og national træning i samarbejde med andre sejl- og specialklubber.

MISSION:

 • At skabe interesse for sejlsport.
 • At dygtiggøre medlemmerne i sejlsport
 • At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i det omfang, der er interesse og økonomisk mulighed for det.
 • At arrangere øvelsessejladser, kapsejladser, møder, ture o.a. der understøtter ovenstående.
 • At anskaffe og vedligeholde faciliteter til brug for ovenstående.

KØS vil have styr på bemandingen

 • Skabe et inspirerende miljø omkring de frivillige ledere og trænere
 • Beskrive alle vigtige roller i en kort og overskuelig form
 • Tildele 1-2 person(er) på hver post/rolle

KØS vil have faciliteter på land, der siger spar 2

 • Gode omklædnings- og opholdsfaciliteter
 • Indendørs vedligeholdelsesfaciliteter
 • Ungdomscafé
 • Slæbestedskapacitet, der ikke er glat
 • En webside, der bare er den bedsteKØS vil finde løsninger for grejet på vandet…

 • Gode gummibåde og følgebåde, der altid er checket og klar
 • Fuldt udstyr til at afholde større stævnerKØS vil samarbejde med

 • Naboklubberne
 • Moderklubberne
 • Kong Volmers Søtrop (søspejdere) i Vordingborg
 • Sejlklubben Snekken i Vordingborg
 • Kredsen og klasseorganisationer

KØS i dag

 • ca 80 ungdomssejlere fra 8 år til 25 år
 • Sejljoller/både:
  • minimum 30 stk. Optimistjoller
  • 5 stk Feva XL to personers joller
  • 8 Ynglinge
 • 2 Ribs med store påhængsmotorer
 • 2 glasfiber joller med store påhængsmotorer
 • Udstyr til at holde træningsstævner
 • Mulighed for at låne udstyr til kapsejladsstævner med 3-4 baner
 • 9 - 10 aktive trænere
 • Aktiviteter både sommer og vinter
 • Tilbud om sejlads på alle niveauer
 • En hjemmeside, der er førende og aktiv
 • Gode omklædningsfaciliteter
 • 2 landevejstrailere til i alt 14 joller
 • Landevejstrailere til gummibåd og glasfiberjoller
 • Diplomsejlads
 • Tilbud om speedbådscertifikat
 • Tilbud om duelighedsbevis
 • Tilbud om førstehjælp