Forældrenes rolle i KØS

Forældrenes rolle omkring træningen.

Sejlsport er en sport med meget udstyr og mange ting der skal klares i og omkring træningen for at få det bedste ud af tiden. I KØS Sejlsport har vi et ønske om at sikre at Børn, Unge og deres forældre får en god oplevelse af sejlsport. Bestyrelsen, trænere og andre frivillige er alle sammen frivillige i foreningen og for at dele arbejdet er det nødvendigt at forældre hjælper til i en eller anden udstrækning – for at sikre at den gode oplevelse.


Holdene kører efter en mere eller mindre fast skabelon der i overordnede træk ser sådan her ud hvor der i det meste er brug for en støttende/hjælpende hånd fra forældrene.

 • Træner / ungdomstræner møder – ca. 30 minutter før holdstart og begynder tilrigning af følgebåd (2-3 personer) og andet klargøring – I er velkomne til at komme og hjælpe.
 • Børn unge og forældre møder ind og begynder tilrigning af både og omklædning.
 • Når der er gjort klar er der skippermøde.
 • Mens holdet er på vandet er der behov for 1-2 forældre som brovagt (1 af dem med VHF radio) til at tage imod sejlere der kommer tidligt ind eller hjælpe børn ud der kommer for sent, eller andre ad-hoc ting.
 • Når træningen er ved at være færdig kommer bådene ind igen og der skal tages imod dem på broen.
 • Optagning og afrigning af både og andet udstyr
 • Oprydning af udstyr og generelt oprydning så klubben er parat til næste gang
 • Afrigning / optagning af følgebåd – 2-3 personer.
 • Fællesspisning for holdet – det kan være frugt/grønt/brød eller aftensmad i klubhuset bagefter – her er der typisk også lidt snak om dagens oplevelse på vandet eller lidt teori.


Vi ønsker selvfølgeligt at børn og unge selv kan varetage de fleste opgaver i forbindelse træningen men oplevelsen bliver meget bedre af at der er nogle hjælpende hænder fra voksne. Derudover er det også superhyggeligt at mødes og snakke med de andre forældre på havnen.


Udover ovenstående har vi også brug for frivillige til:

 • Ad-hoc opgaver udenfor træningen (koordineres via Holdsport – se dokument om Frivillige forældre) – Alle bidrag er supervelkomne– om det så bare er en eller 2 timer i løbet af sæsonen.
 • Reserver til at kunne bemande en Følgebåd (kræver speedbådsbevis + intro til båd) – hvis vi ikke kan få følgebåde på vandet grundet sygdom eller andet bliver vi nødt til at aflyse træningen – skriv til bestyrelsen@kossejlsport.dk hvis du kunne være interesseret i at have denne rolle fast tilknyttet et hold. (klubben sørger for økonom/introduktion).


Derudover har vi brug for at forældre melder tilbage til bestyrelsen@kossejlsport.dk hvis der er ting der ikke virker, som de skal, tvivlsspørgsmål eller har andet input/feedback til foreningen så vi kan få så gode stunder på havnen som overhovedet muligt sammen.


Gældende fra Juni, 2024